Workshop Budgetteren van Cortdaed

Voor verenigingen, gemeentes en bedrijven en instellingen.

Cortdaed heeft een workshop ontwikkeld die deelnemers leert waar zwaartepunten liggen op het gebied van omgaan met geld en waar u eenvoudig besparen kunt. Cortdaed heeft daarvoor pasklare oplossingen. De trainers zijn deskundig en fungeren ook als vertrouwenspersoon, u kunt rechtstreeks bij hen terecht met persoonlijke vragen en direct contact leggen in geval er sprake is van problematische schulden.
Deze workshop van Cortdaed is er ook om mensen te helpen zelf in te kunnen schatten hoe groot hun probleem is.
De workshops kunnen binnen of buiten werktijd gehouden worden in uw eigen ruimte. Natuurlijk kunnen wij tegen vergoeding ook een externe locatie verzorgen.

Wat heb ik eraan?
• Deelnemers zijn na de training beter in staat zelfstandig inkomsten en uitgaven in balans te houden.
• Deelnemers krijgen inzicht in wat er nodig is aan reserveringen om een huishouden verantwoord te runnen en hoe er efficiënter met beschikbare budgetten kan worden omgegaan.
• Onze trainer besteedt aandacht aan besparingsmogelijkheden bij dagelijkse uitgaven en bij vaste lasten.
• Deelnemers leren strategisch om te gaan met aanbiedingen en verleidingen.
• Cortdaed heeft mogelijkheden om collectieve besparingen te bemiddelen met verschillende providers op gebied van verzekeringen, energie en telecom.

• Deelnemers kunnen problematiek bespreken met de trainer die direct de procedure kan starten als dat nodig is.
• Deelnemers zullen na de training beter in staat zijn hun financiële situatie te beoordelen en kunnen zich met de trainer in verbinding stellen als men denkt hulp nodig te hebben.
• Deelnemers krijgen tools om gedrag duurzaam te veranderen.

Wat kost het?

• De workshop neemt 3 uur in beslag en kost € 50,00 per deelnemer (minimaal factuurbedrag €300,00).
• U bepaalt zelf of de workshop in uw tijd of in de vrije tijd van de medewerkers wordt gehouden. Wij passen ons aan aan uw wensen en behoefte.
• Wij kunnen tegen vergoeding op uw verzoek een andere locatie verzorgen.