Wie zijn wij

Cortdaed richt zich gepassioneerd op de ondersteuning van bedrijven en particulieren met problematische schulden.
Wij onderscheiden ons door een uitermate pragmatische aanpak en een hoog specialistisch kennisniveau.

Ons team telt op dit moment meer dan 35 gemotiveerde medewerkers die actief zijn vanuit onze vestigingen in
Zeewolde en Rotterdam. Onze buitendienst werkt landelijk.
Hierdoor is het voor ons mogelijk om cliënten bij te staan van het puntje van Limburg tot de kop van Noord-Holland.

Visie

Cortdaed gelooft in een andere aanpak waar het aankomt op het oplossen van financiële problemen. De huidige wetgeving staat in de meeste gevallen maatwerkoplossingen in de weg, terwijl de situatie hier wel om vraagt.

Wij zien een bevestiging van dit standpunt in de uitkomsten van een onderzoek, dat is uitgevoerd door de Nationale Ombudsman.

De kern van hulp bij schulden in Nederland draait rond de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Het uitgangspunt van deze wet is in principe prima, maar deze wet is in de jaren negentig ontworpen voor een groep schuldenaren die we omschrijven als “de traditionele minima”.

In de afgelopen tien jaar is de wereld om ons heen snel veranderd. We hebben te maken gehad met een zware financiële crisis, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de invoering van een complex toeslagenstelsel en een nieuw woonbeleid, dat bedoeld is om het zogenoemde scheefwonen tegen te gaan.

Als gevolg hiervan is het type schuldenaar enorm veranderd en zijn het met name groepen Nederlanders die niet behoren tot de traditionele minima die te maken hebben gekregen met complexe financiële problemen. Volgens het NIBUD kampt op dit moment zelfs 1 op de 5 Nederlanders met problematische schulden.

Ineens worden we geconfronteerd met tweeverdieners met een modaal of hoger inkomen, die door –bijvoorbeeld een echtscheiding- zichzelf geconfronteerd zien met een hypothecaire restschuld van enkele tienduizenden euro’s.

Maar denkt u bijvoorbeeld ook eens aan ZZP’ers met forse fiscale problemen. Deze problemen vragen een andere aanpak en een ander specialisme.

De huidige wetgeving in Nederland gaat op dit moment uit van één type patiënt waarvoor één type medicijn beschikbaar is. Een ander groot probleem is, dat vanwege de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland ook de menselijke maat vaak uit het oog wordt verloren en in veel gevallen iedere vorm van logica verloren lijkt.

Veelzijdigheid

Cortdaed heeft een breed pakket van specialisten in huis, waardoor een maatwerkoplossing voor ons de gangbare keuze is.

Ons team bestaat uit juristen, fiscalisten en boekhouders, maar er werkt bijvoorbeeld ook iemand bij Cortdaed die ruim dertig jaar op de afdeling bijzonder beheer van een grote bank heeft gewerkt, diverse mensen die langdurig bij grote deurwaardersorganisaties hebben gewerkt, maar bijvoorbeeld ook iemand die zijn strepen heeft verdiend bij de inspectie van de belastingdienst. Door al deze kennis en ervaring te bundelen is Cortdaed in staat geweest om een zeer effectieve werkwijze te ontwikkelen waarbij pragmatisme en doeltreffendheid hand in hand kunnen gaan met leefbaarheid en waardigheid van de cliënt. Het gaat immers niet alleen om het resultaat, maar ook over de manier waarop dit resultaat wordt bereikt.

Eigen inbreng

Samenwerking is het sleutelwoord wanneer het aankomt op een efficiënte aanpak. Het is belangrijk om te melden dat Cortdaed geen toverstaf heeft waarmee problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. De eigen inzet en betrokkenheid zijn essentieel bij het oplossen van de problemen.

Het vrijwillige karakter dat aan onze werkwijze is gekoppeld vraagt ook een stuk discipline en verantwoordelijkheid van onze cliënt.

U kunt ons dan ook het beste vergelijken met een specialist die u inhuurt om uw problematiek samen te bestrijden. Zoals u dit bijvoorbeeld ook zou doen bij een boekhouder of een advocaat.