Het is een term die we tegenwoordig vaak horen: schuldsanering of schuldhulpverlening. U bent om uiteenlopende reden in financiële problemen gekomen. Het kan écht iedereen gebeuren. U spreekt hierover met vrienden en familie en u krijgt het steeds vaker te horen: “waarom gaan jullie niet in de schuldsanering?”.

Maar wat is “de” schuldsanering nu precies? 

De betekenis van het woord “schuldsanering” staat als volgt in de Dikke van Dalen:

Nu zal alleen deze tekst u ook nog niet zoveel zeggen; maar waar het op neer komt, is dit: de meeste mensen bedoelen met “de schuldsanering” de WSNP, ofwel; de wet schuldsanering natuurlijke personen. Lees hier wat wikipedia te zeggen heeft over de WSNP

Deze wet is ingesteld in 1998 en is bedoeld om Nederlanders met problematische schulden een mogelijkheid van een schuldenvrije toekomst te bieden. Maar wanneer we het over het saneren van schulden hebben, dan is de WSNP niet de enige mogelijkheid, in dit geval zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. U doet er dan ook goed aan om u vooraf goed te laten informeren.

Zijn er meer soorten schuldsanering dan?

Ja, ondanks het feit, dat de meeste mensen bij schuldsanering direct denken aan de WSNP is dit niet de enige manier.

De WSNP wordt door veel mensen voorgesteld als het “Walhalla voor mensen met schulden” maar (helaas) niets is minder waar. De WSNP is een loodzwaar traject waarbij u zich moet voorbereiden op meerdere jaren leven in pure armoede.
De overheid heeft het beleid de laatste jaren ten aanzien van de WSNP ook flink aangescherpt. Het is echt verworden tot een allerlaatste redmiddel.

Een bijkomend probleem is dat de WSNP strenge toelatingscriteria hanteert. De voornaamste reden hiervoor is dat vanwege de crisis van de laatste jaren het aantal aanvragen voor de WSNP explosief is gestegen. Een andere constatering is dat de omvang en samenstelling van de schulden ook nog eens sterk veranderde in relatief korte tijd.

Voorafgaand aan een WSNP-traject moet er een zogenaamd minnelijk traject zijn doorlopen. Dit betekend dat een instantie, vaak gelieerd aan de gemeente, op een vastgestelde wijze moet proberen om buiten de WSNP om met uw schuldeisers tot overeenstemming te komen. Pas als dit traject niet slaagt kunt u een beroep doen op de wet schuldsanering natuurlijke personen.

Toen de wet, die in 1998 is ontworpen en ingevoerd, bestond de groep mensen met problematische schulden voornamelijk uit mensen die behoorden tot de “traditionele minima”, bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering en
€ 10.000,00 schuld.

Sinds de financiële crisis die vanaf 2008 om zich heen heeft gegrepen, begonnen er zich ineens mensen te melden met een modaal of hoger inkomen, ondernemers en zzp’ers.

Maar ook de omvang van de gemiddelde schuld nam ineens toe. Denkt u bijvoorbeeld aan mensen die na een echtscheiding hun koopwoning moesten verkopen en daardoor ineens met een restschuld van bijvoorbeeld € 70.000,00 bleven zitten.

Cortdaed is van mening dat de WSNP niet is ontworpen voor mensen met dergelijke inkomens en/of problemen. Begrijp ons niet verkeerd; het is erg goed, dat de WSNP bestaat. Het is een wet die de laatste jaren duizenden mensen een nieuwe toekomst heeft gegeven, maar het vraagt de modale Nederlander wel te veel. Om even beeldspraak te gebruiken: Van de trap vallen doet altijd pijn, maar het maakt wel uit of u van de onderste of van de bovenste trede naar beneden bent gevallen.

Wat is het verschil tussen schuldsanering en Cortdaed?

Het belangrijkste verschil is, dat Cortdaed echt werk maakt van het minnelijke traject. Wij proberen in goed overleg tot overeenstemming te komen met uw schuldeisers.

Eén ding hierbij is echter wel cruciaal; u moet beschikken over afloscapaciteit. Wij bedoelen hiermee dat er geld over moet blijven voor ons om mee te kunnen werken nadat uw vaste lasten (huur/hypotheek, gas/water/elektra, verzekeringen e.d.) zijn betaald en er in uw levensonderhoud is voorzien.

Met ander woorden; wij moeten uw schuldeisers wel iets te bieden hebben. Wanneer u dus geen inkomen heeft of uw vaste lasten (dit is dus zonder lopende aflossingen en betalingsregelingen) liggen hoger dan uw inkomen, dan wordt het ook voor ons lastig om uw probleem buiten de WSNP opgelost te krijgen.

Maar wanneer u wel over aflossingscapaciteit beschikt, is het meer dan de moeite waard om eens een met Cortdaed om de tafel te gaan en uw mogelijkheden te bespreken. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier en een gratis intakegesprek aanvragen.