Wanneer u bent afgewezen voor de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of u vooraf al weet, dat u niet voldoet aan de toelatingseisen van de WSNP, dan is dat vaak even slikken. De enige vraag die nog rest is: Wat nu?

Dit hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Hieronder vindt u een greep uit de meest voorkomende mogelijkheden. Twijfelt u of uw scenario hier bij staat, dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen met Cortdaed via telefoonnummer 088 – 374 92 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Uw schuldsaneringsverzoek is afgewezen door de gemeentelijke schuldhulpverlening

Wanneer u bent afgewezen door de gemeentelijke schuldhulpverlening dan betekent dit in de meeste gevallen, dat de gemeente van mening is dat uw persoonlijke situatie geen uitzicht biedt op de WSNP. De meest gehoorde afwijzingen bij Cortdaed zijn:

  • Geen vaste woon en/of verblijfplaats (dit kan ook betekenen dat u zich niet in kon schrijven omdat u bijvoorbeeld in een  recreatiewoning woont.)
  • Geen inkomen
  • Geen stabiel inkomen (u bent ZZP’er of ondernemer)
  • Een te hoog inkomen.
  • Er is nog een koopwoning in bezit.
  • Er is teveel vermogen (in het bezit van een koopwoning met overwaarde, particuliere pensioenvoorzieningen, spaarpolissen etc).
  • Uw schulden zijn ontstaan vanuit fraude, criminele activiteiten of u heeft niet te goeder trouw gehandeld.
    Is bovenstaande op u van toepassing, dan is uw weg tot de WSNP afgesloten en is er geen einde.

In dit geval zijn er eigenlijk een tweetal opties. De eerste ligt voor de hand; neem contact op met Cortdaed. Omdat onze werkwijze afwijkt van de traditionele schuldhulpverlening hanteren wij andere toelatingseisen.

De enige harde eis is dat u beschikt over inkomen en dat de hoogte van uw inkomen ruimte over laat om uw schuldeisers “iets” te kunnen bieden.

Om te onderzoeken wat uw kansen en mogelijkheden zijn is het zinvol om contact op te nemen met Cortdaed. U kunt dit doen via telefoonnummer: 088 – 374 92 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Een tweede optie is om u onder beschermingsbewind te laten plaatsen. Beschermingsbewind is, in tegenstelling tot de mogelijkheid bij Cortdaed, in principe niet bedoeld om uw schulden op te lossen. Een bewindvoerder neemt in dit geval uw verantwoordelijkheden over.

Ook bij deze optie krijgt u een set regels opgelegd door de rechtbank, maar deze regels hebben meer betrekking op het beheren van uw inkomen en niet met het oplossen van schulden.

Een periode van beschermingsbewind kan er echter wel voor zorgen dat u de tijd en de ruimte krijgt om uw persoonlijke situatie aan te passen naar een situatie waarbij u uiteindelijk wel toegelaten zou kunnen worden tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en/of de WSNP.

Uw WSNP aanvraag is afgewezen door de rechtbank

U heeft reeds het minnelijke traject doorlopen bij de gemeente en nu is uw aanvraag afgewezen door de rechtbank.

In de grafiek hiernaast zit u dat het aantal mensen dat wordt toegelaten de laatste jaren aan het afnemen is. In 2015 werden “slechts” 65,4% van alle aanvragen tot een WSNP verzoek ook daadwerkelijk toegelaten. (bron: monitor-WSNP-CBS)

De redenen tot afwijzing lopen uiteen, maar in de meeste gevallen is de rechtbank simpelweg van mening, dat uw aanvraag niet voldoet aan de toetsingscriteria van de WSNP. Het is een harde realiteit dat u nu weer terug bij af bent.

Mogelijke oplossingen:

Op dit moment zijn er een aantal mogelijkheden. Belangrijk is dat u de schriftelijke onderbouwing heeft ontvangen van de rechtbank zodat de exacte reden van afwijzing duidelijk is. Wanneer de redenen duidelijk zijn, is het van belang dat u laat toetsen of de redenen van afwijzing terecht zijn of dat deze te maken hebben met een slechte onderbouwing van de schuldhulpverlener die u tot dit moment het bijgestaan.

Er zijn diverse advocaten en juristen die zich hebben gespecialiseerd in het voeren van WSNP bezwaarprocedures. Cortdaed heeft een samenwerking met een tweetal gespecialiseerde advocatenkantoren om een bezwaarprocedure te voeren.

U moet er wel rekening mee houden dat dit geld en tijd zal gaan kosten en dat de kans om alsnog te worden toegelaten klein is. Volgens de monitor WSNP van het centraal bureau voor de statistiek (CBS) Werd in minder dan 2% van alle ingediende WSNP verzoeken alsnog een toewijzing na hoger beroep toegewezen.

Wanneer er geen juridische mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen, betekent dit dat de rechtbank uw verzoek tot toelating WSNP op basis van juridische gronden terecht heeft afgewezen. En wat nu?

Ook hier blijven op dit moment nog een tweetal opties over; de eerste; neem contact op met Cortdaed. Omdat onze werkwijze afwijkt van de traditionele schuldhulpverlening hanteren wij andere toelatingseisen. De enige harde eis is dat u beschikt over inkomen en dat de hoogte van uw inkomen ruimte over laat om uw schuldeisers “iets” te kunnen bieden.

Om te onderzoeken wat u exact kansen en mogelijkheden zijn is het zinvol om contact op te nemen met Cortdaed. U kunt dit doen via telefoonnummer: 088 – 374 92 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Een tweede optie is om u onder beschermingsbewind te laten plaatsen. Beschermingsbewind is, in tegenstelling tot de mogelijkheid bij Cortdaed, in basis niet bedoeld om uw schulden op te lossen. Een bewindvoerder neemt in dit geval uw verantwoordelijkheden over.

Ook deze krijgt een set regels opgelegd vanuit de rechtbank, maar deze regels hebben meer betrekking op het beheren van uw inkomen en niet met het oplossen van uw schulden. De tactiek hierbij is dat meeste afwijzingen WSNP plaatsvinden op basis van “het niet ter goeder trouw hebben gehandeld” (lees hier meer over de toelatingseisen voor de WSNP).

Een rechter kijkt hier maximaal vijf jaar terug. Veel schuldhulpverleners kiezen dan ook voor “de lange route”. Dit betekend dat u eerst vijf jaar onder beschermingsbewind moet worden geplaatst. In deze vijf jaar mag u geen nieuwe schulden maken en dient u zich te houden aan nagenoeg dezelfde regels als binnen de WSNP.

Wanneer u zich deze vijf jaar netjes heeft gedragen kan er opnieuw een aanvraag WSNP gedaan worden. Omdat de rechtbank dan alleen kijkt naar hoe u zich de afgelopen vijf jaar heeft gedragen, is de kans dat u wordt toegelaten dan veel groter.

Wanneer u dan wordt toegelaten tot de WSNP zult u voor een periode van 3 jaar alles op alles moeten zetten om -in armoede- het traject volledig na te leven.
Deze route neemt dus in totaal 8 jaar in beslag om schuldenvrij te worden.

Voordat u voor deze route kiest, is het dus zeker zinvol om contact op te nemen met Cortdaed om gratis en vrijblijvend te laten onderzoeken wat uw kansen zijn bij een minnelijk schuldhulptraject.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 374 92 00 of via ons contactformulier.