Wanneer u schuldsanering aan wil vragen doet u er verstandig aan om telefonisch contact op te nemen met Cortdaed. Via ons telefoonnummer 088-374 92 00 kunt u gratis en vrijblijvend informatie en advies inwinnen over wat de mogelijkheden zijn voor uw persoonlijke situatie.

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier. Ook dit verplicht u tot niets, één van onze medewerkers zal binnen 24-uur -gratis en vrijblijvend- telefonisch contact met u opnemen om uw situatie te bespreken.

Het is tevens verstandig om eerst de pagina “wat is schuldsanering” goed door te lezen. Op deze pagina informeren wij u over de verschillende soorten schuldsanering die er in Nederland bestaan.

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

Een aanvraagprocedure bij Cortdaed voor een minnelijk schuldhulptraject is eenvoudig. U legt contact met ons en wij bespreken telefonisch de mogelijkheden. Wanneer u daar prijs op stelt kunt u langs komen op een van onze vestigingen of een van onze medewerkers komt bij u thuis om in alle rust uw situatie te bespreken.

Tijdens dit gratis intakegesprek zal de medewerker van Cortdaed uw zaak grondig bekijken en u vertellen welke mogelijkheden u heeft. Indien onze aanpak u aanspreekt kunnen wij direct voor u aan de slag, wij kennen geen wachtlijsten. Meer informatie over de voordelen van de werkwijze van Cortdaed ten opzichte van de formele trajecten vindt u hier.

Ik geef toch de voorkeur aan de WSNP of een traject via de gemeente. Hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer u kiest voor een formeel schuldsaneringstraject dan kunt u zich middels verschillende routes aanmelden. Om te beginnen kunt u zich melden bij uw gemeente. De overheid heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de hulp aan mensen met problematische schulden.

Sommige gemeenten voeren dit traject uit met eigen mensen, maar veruit de meeste gemeenten werken samen met (vrijwilligers)organisaties die de taak van schuldhulpverlener in opdracht van de gemeente uitvoeren. Voordat u een formele aanvraag tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) kunt doen, zult u ook bij de gemeente een zogenaamd minnelijk traject moeten doorlopen.

Afhankelijk van de gemeente waar u woont, dient u wel rekening te houden met de kans op forse wachtlijsten. Wij komen in onze praktijk gevallen tegen van enkele maanden tot jaren wachten op hulp. Dit probleem is tevens verschillende malen onderwerp van discussie geweest bij de Nationale Ombudsman. Een onderzoek met zijn laatste bevindingen vindt u hier:

Een andere route die u kunt lopen: rechtstreeks contact opnemen met een bewindvoerder. In de meeste gevallen zal de bewindvoerder het minnelijk traject voor u opstarten en wanneer dit niet succesvol is, zal de bewindvoerder tevens de aanvraag voor toetreding tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) namens u indienen bij de rechtbank.

Een laatste mogelijkheid: U wendt zich rechtstreeks tot een gemeentelijke kredietbank. Dit zijn banken die speciaal zijn opgericht om mensen met schulden bij te staan. Hier zijn de toetsingscriteria vaak wel fors, de rentes soms onaantrekkelijk hoog en het traject is doorgaans ook langdurig.

Welke stappen moet ik nu precies nemen?

Soms is het wrang om te moeten constateren dat Cortdaed op dit moment een van de snelst groeiende organisaties is binnen ons vakgebied.

Het hoofdkantoor van Cortdaed is gevestigd in Zeewolde. Naast het hoofdkantoor hebben wij een tweetal permanent bemande vestigingen in Rotterdam en Dordrecht.

Daarnaast beschikt Cortdaed over een landelijk werkende buitendienst die opereren vanuit onze Regus-steunvestigingen. U kunt een afspraak maken om een van onze vestigingen te bezoeken, maar uiteraard komt onze buitendienst ook graag bij u thuis om de problematiek in de privacy van uw eigen woning te bespreken. Het spreekt voor zich dat onze consultants in auto’s rijden zonder reclame aanduiding of enige andere verwijzing richting Cortdaed.

Naast onze buitendienst, bestaat ons team uit KIWA gecertificeerde case-managers. Indien u kiest om cliënt te worden bij Cortdaed krijgt u dus een vaste case-manager toegewezen. Deze case-managers kunnen vervolgens gebruikmaken van de expertise van onze interne specialisten op fiscaal, juridisch en financieel gebied.

Naast al deze interne kennis werkt Cortdaed prettig samen met een aantal gerenommeerde accountantskantoren, advocatenkantoren en bewindvoerders. Maar ook menig maatschappelijk organisatie weet ons inmiddels te vinden.

Wanneer u heeft getoetst of u in aanmerking komt voor de WSNP dan dient u de volgende stappen te doorlopen:

• U neemt telefonisch contact op met de sociale dienst van uw gemeente. Meestal vindt u de contactgegevens hiervoor op de website van uw gemeente. Leg uw situatie uit en geef aan dat u hulp nodig heeft om uw financiën weer op orde te krijgen.

• U zult waarschijnlijk worden uitgenodigd voor een gesprek met een (aangestelde) schuldhulpverlener van de gemeente. Deze zal u vragen zoveel mogelijk gegevens en documenten mee te nemen naar het eerste gesprek.

• Op basis van de door u aangeleverde informatie zal de schuldhulpverlener van de gemeente eerst beoordelen of u in aanmerking komt voor een officieel traject.

• Wanneer u bijvoorbeeld geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, geen inkomen heeft, ondernemer of ZZP’er bent, of wanneer u nog in het bezit bent van een koopwoning, dan is de kans tot toelating minimaal. Meer informatie over wat u moet doen wanneer u niet wordt toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening vindt u hier.

• Wanneer de gemeentelijke schuldhulpverlener uw situatie positief heeft beoordeeld zult u worden toegelaten tot het minnelijke schuldhulptraject van uw gemeente.

• Binnen het minnelijke schuldhulptraject zal de schuldhulpverlener trachten om buiten de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) tot overeenstemming te komen tot een afbetaalplan om zo uw schulden af te lossen. Wanneer dit lukt blijft u dus formeel uit de WSNP. De realiteit is echter dat het gemeenten aan de capaciteiten ontbreekt om dit traject tot een positief einde te brengen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de samenstelling en hoogte van uw schuldenlast en uiteraard de inzet van uw gemeentelijke schuldhulpverlener. Het is de ervaring van Cortdaed dat bij een groot aantal gemeenten dit minnelijke traject is verworden tot een tijdrovende formaliteit.

• Mochten uw schuldeisers onverhoopt akkoord gaan met het voorgestelde betaalplan, dan bent u verplicht om dit streng na te leven. Als het goed is, zal de gemeente u hier ook verder bij ondersteunen. Het is belangrijk om uit te leggen, dat de basis van dit betalingsvoorstel is, dat al uw schuldeisers eenzelfde percentage van hun schuld gaan ontvangen. Dit met uitzondering van een klein groepje schuldeisers, waarbij wettelijk is bepaald, dat ze recht hebben op een dubbel percentage. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Dit type schuldeisers noemen we preferente schuldeisers. Stel dat uw afloscapaciteit u in staat stelt om al uw schuldeisers 10% van hun vordering te bieden, dan ontvangen de preferente schuldeisers 20%.

• Het is tevens belangrijk om te melden dat al uw schuldeisers akkoord dienen te gaan. Wanneer 1 schuldeiser weigert, dan is dat al voldoende om de gehele minnelijke betalingsregeling te laten mislukken. In uitzonderlijke gevallen kan een schuldhulpverlener bij overgaan tot een dwangakkoord. Dit betekent, dat hij naar de rechter zal stappen om die enkele schuldeiser door de rechter te laten dwingen alsnog akkoord te gaan met het voorstel. De realiteit is wel, dat het in de praktijk maar zelden gebeurt dat een gemeentelijke schuldhulpverlener dergelijke stappen onderneemt.

• Wanneer een minnelijk traject formeel is mislukt, dan ligt de weg (eindelijk) vrij om een aanvraag te doen voor toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). De schuldhulpverlener van de gemeente kan hiertoe een formeel verzoek indienen bij de rechtbank.

• Snel hierna zult u een oproep ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen. De rechter zal met u spreken om een duidelijker beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Hij zal het rapport van de schuldhulpverlener bestuderen en onderzoeken of u voldoet aan alle criteria om te worden toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Hij doet dit aan de hand van artikel 288 van de faillissementswet.

• De rechter heeft simpelweg twee keuzes. Hij laat u toe of hij wijst u af. Wanneer u wordt afgewezen voor toelating tot de WSNP, kunt u hier meer informatie vinden. Indien u wel wordt toegelaten dan zal de rechter u een bewindvoerder toewijzen. Let op: Deze bewindvoerder is er niet voor u! De bewindvoerder wordt uitsluitend aangesteld om de belangen van uw schuldeisers te behartigen en namens de rechter te controleren of u zich houdt aan de opgelegde regels.

• De bewindvoerder zal namens u contact opnemen met de schuldeisers om de schulden formeel te inventariseren. Hij zal tevens uw gelden incasseren en onder uw schuldeisers verdelen. Daarnaast controleert hij of u zich aan de regels houdt en u tot het maximale inzet om tot een maximale aflossing van de schuld te komen binnen de gestelde periode. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een opgelegde sollicitatieplicht. De bewindvoerder zal periodiek verslag uitbrengen aan de rechtbank waarbij hij aangeeft of u zich aan de regels heeft gehouden. Doet u dit niet, dan kan uw WSNP worden beëindigd of verlengd. Doet u dit wel dan zult u na 36 maanden (minimaal) de WSNP mogen verlaten met een schone lei.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met Cortdaed. U kunt ons telefonisch bereiken onder telefoonnummer: 088 – 374 92 00