Preventiebeleid

Werkgevers zouden meer kunnen doen voor medewerkers met problematische schulden. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Om te beginnen kunt u aan preventie werken door voorlichting, workshops voor laaggeletterden, workshops voor productiepersoneel en de training schuldenproblematiek herkennen bij medewerkers voor uw middelmanagement in te zetten.

Uw belangrijkste handvat om preventief te werk te gaan, is natuurlijk het moment dat een deurwaarder een informatieverzoek bij u indient. Daarvoor hebben wij en speciale brochure ontwikkeld.
Bij de informatiebrief ís er nog geen loonbeslag maar we wéten wel dat het komt en dat er dus iets fundamenteel mis gaat, vaak kunnen mensen na een langdurig loonbeslag financieel niet meer overeind komen.

Motiveren we de medewerker die het informatieverzoek betreft om meteen hulp te zoeken, dan is er meestal nog heel veel te redden. Met 98% van de gevallen die we op dat moment in behandeling kregen in het eerste kwartaal van 2017, konden we inderdaad het loonbeslag keren en de vordering op andere wijze saneren of in een regeling opnemen. Dat is ook heel nuttig, want -zoals u natuurlijk weet- blijft er bij loonbeslag altijd te weinig over om andere schulden te betalen. Gemaakte aflossingsafspraken tellen niet mee in het VTLB.

Daarom is het zo belangrijk dat u als werkgever zich actief bemoeit met deze zaken. Ja, schulden zijn privé. Ja, schulden zijn de verantwoordelijkheid van de schuldenaar zelf. Maar bovenstaande laat zien, dat de drempel zo hoog is, dat men altijd te laat hulp zoekt. En u kunt dat voorkomen. Samen met Cortdaed.