Oplossingen

Maar als preventie te laat komt, dan is er interventie:

Activeren.
Problemen kun je niet oplossen door stil te gaan zitten, geef mensen een zetje in de goede richting, dat is heel vaak echt noodzakelijk. Aan de slag! Die zakken met ongeopende post moeten nu maar eens op tafel.

Motiveren.
Om hulp te zoeken, de schaamte te verbijten en met heel je hebben en houden naar de schuldhulp, het is niet niks hoor, mensen moeten een enorme drempel over. En een periode van drie jaar leven van een klein budget is niet eenvoudig. Onze motiverende gespreksvoering zal soms kunnen ondersteunen als het moeilijk wordt.

Begeleiden.
Ja, sommige mensen hebben dat nodig, een hand die ze leidt. Bijvoorbeeld door onze hulpverlening in huis te halen, op kantoor, in de kantine.

Consolideren.
Afspraken die gemaakt worden vastleggen in een convenant.

Controleren.
Is de medewerker wel echt bezig te werken aan een oplossing zoals is afgesproken?

Cortdaed levert altijd maatwerk. We gaan graag met u in overleg om te zien hoe we het beste tot bovenstaande werkwijze kunnen komen.

In onze visie is het allerbelangrijkste, dat we samen de verantwoordelijkheid nemen om uw werknemer, onze cliënt, te motiveren om over de brug te komen, zich open te stellen voor hulpverlening. De grootste fout die mensen met probleemschulden maken is uitstellen.

Wat we eigenlijk doen met het financieel spreekuur en met de workshop budgetteren is precies dat: de drempel omlaag brengen, door de workshop en het spreekuur kunnen we de afstand tussen kwetsbare groepen en de hulpverlening overbruggen. Cortdaed zal mensen die niet bij onze werkwijze passen verder geleiden naar de juiste hulpverleningskanalen.

Cortdaed is natuurlijk een gewone onderneming met winstoogmerk in de zin van het ondernemersrecht,maar wij zijn natuurlijk graag bereid onze kennis te delen en in te zetten voor mensen die klem dreigen te worden gezet.Want wij weten de weg in het woud van regels en instellingen.

De werknemersbrochure is speciaal ontwikkeld voor de medewerker die te maken heeft met een deurwaardersinformatieverzoek, meteen bellen, nu kunnen we er nog iets aan doen!

Cortdaed heeft de mensen en de middelen om het allemaal voor u te regelen. Mailt u naar zakelijk@cortdaed.nl met uw vragen, wensen of afspraakvoorstel en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.