Ondernemers met schulden

Nederland is een ondernemersland. Waarschijnlijk zit het in onze aard, dat wij graag onze vleugels uitslaan en ons willen ontwikkelen.
Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren sterk toegenomen door het aantal ZZP’ers en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Als gevolg van de crisis zijn bij veel ondernemers -klein en groot- tarieven onder druk komen te staan. Een andere belangrijke factor is, dat banken steeds meer risico proberen te ontlopen en de financiering van ZZP’ers en MKB’ers daardoor nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het geduld dat deze banken hebben met ondernemers die nog een financiering hadden lopen is ook nog eens flink ingekort waardoor zaken sneller escaleren.

Veel ondernemers komen er ook achter dat ondernemen meer is dan uitsluitend goed zijn in je eigen vakgebied. Je wordt ineens geconfronteerd met complexe belastingzaken, juridische vraagstukken, onverwachte aansprakelijkheden en andere verantwoordelijkheden.
Deze problematiek wordt ook nog eens versterkt door een kaalslag onder administratief ondersteuners zoals accountants, boekhouders en administratiekantoren. In een wereld waar alles om prijs draait gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Ondernemers ontvangen hierdoor vaak niet de juiste ondersteuning.

Ondernemers verliezen zich vaak in het incassogeweld dat hun financiële problemen met zich meebrengen. Uiteindelijk zijn ze alleen nog maar bezig met “het probleem” in plaats van kunnen werken aan de oplossing.
Bij Cortdaed maken wij een onderscheidt tussen de onderneming en de ondernemer. In beide gevallen heeft u een belang, maar soms zijn deze belangen ook conflicterend aan elkaar. Wij proberen deze belangen altijd duidelijk in kaart te krijgen en u te helpen om deze belangen op een juiste manier tegen elkaar af te wegen.

Doorgaan of stoppen?

Wanneer de problemen zich opstapelen begint altijd de vraag te spelen: moet ik doorgaan of moet ik stoppen? Om een dergelijk besluit goed te kunnen maken is het vooral van belang te weten wat de gevolgen van een dergelijke beslissing zijn.
Wanneer u voor een dergelijke beslissing staat is het van het grootste belang dat u die in eerste instantie rationeel neemt, op basis van cijfers en feiten.
Cortdaed kan u helpen om deze cijfers snel te produceren en een kansberekening te maken. Op basis van deze gegevens zullen wij u adviseren. Op deze manier kunt u tot een wel overwogen besluit komen.

Of de beslissing nu doorgaan of stoppen wordt; Cortdaed kan u in beide trajecten blijven ondersteunen. U staat er met Cortdaed niet langer alleen voor.
Heeft u vragen over de mogelijkheden, neemt u dan direct telefonisch contact met ons via 088 – 374 92 00 of maakt u gebruik van ons contactformulier.

Ik ben al gestopt

Ondanks dat uw keuze om, al dan niet vrijwillig, te stoppen met uw onderneming een juiste kan zijn geweest, wordt u nu geconfronteerd met de nadelige gevolgen hiervan.

Cortdaed is de juiste partij om u te ondersteunen bij een bedrijfsbeëindiging. Wij maken afspraken met uw crediteuren, belastingdienst en overige schuldeisers en proberen uw huidige inkomsten te beschermen tegen beslagleggingen. Het bieden van stabiliteit is immers in het belang van alle betrokken partijen.
Het beëindigen van een bedrijf onder financiële druk is wel een aparte tak van sport die veel specialisme en tact vraagt. In veel gevallen wordt dit zwaar onderschat. Stoppen met uw bedrijf om vervolgens in loondienst te gaan kan u privé noodlottig worden. Zoals iedere ondernemer wel weet is € 10.000,00 privégeld heel wat anders dan € 10.000,00 zakelijk-geld. Wanneer u geen goede afspraken heeft gemaakt over uw zakelijk schulden en u wordt hier privé voor aansprakelijk gesteld zijn de gevolgen vaak erg groot wanneer er bijvoorbeeld loonbeslag wordt gelegd.
Heeft u vragen over de mogelijkheden, neemt u dan direct telefonisch contact met ons via 088 – 374 92 00 of maakt u gebruik van ons contactformulier.

Zakelijk en prive

Afhankelijk van het type rechtsvorm waar u mee onderneemt (eenmanszaak en/of besloten vennootschap)
lopen zakelijke en privé problemen vaak ernstig door elkaar heen waardoor u op beide fronten grote risico’s loopt.
Ondernemers staan vaak met hun gehele bezit garant voor de bank of zijn privé aansprakelijk voor
de gevolgen van zakelijke schulden. Zakelijke beslissingen kunnen vaak privé grote gevolgen hebben.
Het gaat over meer dan alleen het verlies van inkomen.

Incassobureaus en deurwaarders gebruiken een faillissementsaanvraag steeds vaker als incassomiddel.
Ze proberen u –onevenredig- onder druk te zetten om zo een betaling af te dwingen.
Ook zij weten dat de meeste ondernemers dan niet alleen zakelijk een probleem hebben, maar ook privé.
Dit kan ervoor zorgen dat u van evenwichtig mens in korte tijd veranderd in de welbekende
“kat in het nauw”. Cortdaed kan u helpen om deze situatie onder controle te krijgen.

Oplossingen

Het is een oud gezegde; maar wanneer je focust op problemen dan krijg je problemen. Wanneer je focust op oplossingen, dan krijg je oplossingen.
Wij realiseren ons dat dit in veel gevallen iets te makkelijk is, maar wanneer er rust en duidelijkheid is dan kan er in ieder geval serieus naar een oplossing gewerkt worden.

Cortdaed heeft een groot aantal specialisten in huis die in staat zijn om ondernemers bij te staan bij de meest uiteenlopende problemen. In de meeste gevallen bestaat de behoeft vooral aan financieel-administratieve en/of juridische ondersteuning, maar wij hebben bijvoorbeeld ook een marketingspecialist in dienst om de haalbaarheid van een commerciële strategie te toetsen. Als te weinig omzet uw probleem is; wat zijn dan de mogelijkheden?

Met ons evenwichtige team, dat alle facetten van het ondernemerschap afdekt krijgt u snel een realistisch beeld over uw kansen, mogelijkheden en risico’s.
Laat u snel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en neem contact met ons op via 088 – 374 92 00 of maak gebruik van ons contactformulier.