Medewerkers met schulden

Wanneer één op de vijf Nederlanders zichzelf geconfronteerd ziet met problematische schulden
is de kans natuurlijk groot dat ook u als werkgever hiermee in aanraking komt.
Als werkgever zijn er twee noemenswaardige zaken van belang:

Signaalfunctie

Als werkgever heeft u in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een signaalfunctie. Deze signaalfunctie is niet alleen symbolisch, maar ook feitelijk. Schuldeisers wenden zich vaak in een relatief vroeg stadium bij werkgevers om inkomensinformatie in te winnen. Het inwinnen van deze informatie is een duidelijk signaal van (problematische) schulden.

Het is van groot belang, dat u uw medewerker op de hoogte stelt van dit informatieverzoek en hem of haar tevens dringend aanraadt om aan een oplossing te gaan werken. In de relatie met uw werknemer is er meestal sprake van een gezonde gezagsverhouding, waardoor uw advies de benodigde motivatie kan geven om in contact te treden met een schuldhulpverlener.

Bedrijfsbelang

Het is tevens in het belang van uw onderneming om tijdig dergelijke problemen te signaleren en uw medewerker te bewegen om een oplossing te zoeken.

Om te beginnen vormen persoonlijke financiële problemen regelmatig de basis voor een hoger ziekteverzuim. De vraag is altijd: waar begint mijn verantwoordelijkheid als werkgever en waar eindigt deze? Eén ding is in ieder geval zeker; wanneer de financiële problemen van uw medewerker ernstige gezondheidsklachten opleveren dan betaalt de werkgever daar vaak letterlijk de prijs voor.

Daarnaast zijn de bekende informatieverzoeken van schuldeisers vaak de voorbode van een aanstaand loonbeslag. Een dergelijk beslag vergroot altijd de persoonlijke problemen van uw werknemer.
Het is dan bijna onmogelijk uw medewerker optimaal gemotiveerd te houden wanneer zijn of haar beslagvrije voet het besteedbaar inkomen reduceert tot een klein deel van het verdiende salaris.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het rapport “Personeel met schulden 2017”.

Wat kan Cortdaed voor u betekenen?

Als werknemers met problematische schulden zitten, zijn er in bijna alle gevallen al veel meer zaken niet in orde en waarschijnlijk merkt u dat ook.

U merkt dat misschien al een tijdje aan de prestaties van uw medewerker.

Soms komt de deurwaardersbrief die informeert naar de inkomenspositie van iemand met schulden als donderslag bij heldere hemel, maar meestal denkt u: “Ah! Dát was het dus…”.

Uw administratieve krachten kunnen er soms maar druk mee zijn; er moet een inkomensopgaaf gedaan worden, er moet getelefoneerd worden met het deurwaarderskantoor enzovoort.

Bij problemen met geld blijft thuis de sfeer niet meer vanzelf goed en zullen de prestaties van uw gewaardeerde medewerker er op de een of andere manier onder lijden; concentratieproblemen, ziekteverzuim en negatieve gedragsveranderingen komen dan onder andere veel voor.

Stress neemt toe en daar heeft u en uw organisatie ook last van. Stijgend kort ziekteverzuim tot langdurige uitval door een burn-out zijn mogelijke gevolgen.

Wat kunt u doen?

Heeft u in de gaten gekregen, dat schulden ten grondslag liggen aan functioneringsproblemen bij uw werknemer? Dan kunnen wij in gesprek met die werknemer -onafhankelijk van u als uw medewerker dat op prijs stelt- een inschatting maken van de situatie en de mogelijkheden.

Op basis daarvan kunnen we in overleg bepalen wat het beste is voor uw medewerker. Soms betreft het probleemoplossing, soms moeten we een bredere aanpak in de vorm van budgetbeheer in combinatie met schuldhulpverlening toepassen

Ook als de deurwaarder al bij u heeft aangeklopt voor informatie, of er zelfs al beslag is gelegd, kunnen we nog altijd veel betekenen. We gaan vanuit onze positie als onafhankelijk bemiddelaar met de betreffende partijen in onderhandeling om zo het geheel van de problematiek in balans te brengen; wie het eerste komt het eerste maalt is slechts in het belang van één partij en leidt niet tot duurzame oplossingen.

Wat kost dat?

Voor niets gaat de zon op. Wij vragen een bescheiden bedrag voor het aanvangsonderzoek, waarbij we de zaak in kaart brengen en een advies uitbrengen aan uw medewerker, die zelf bepaalt of hij u hierbij betrekt of niet.

Het is verstandig om -zeker in geval dat uw medewerker het allemaal even niet meer weet- het initiatief te nemen en ons opdracht te verlenen. Wie de verdere -maandelijkse- kosten dan betaalt is van later zorg. U kunt ervoor kiezen die voor uw rekening te nemen, om de medewerker echt te helpen en ook het gevoel te geven te ondersteunen.

Prijzen afhankelijk van projectomvang en duur:
Inventarisatie: € 300,00 tot € 900,00 (eenmalige kosten)
Maandelijks: € 85,00 tot € 250,00

Wat levert dat op?

Financiële problemen leiden over het algemeen tot afname van productiviteit, kort verzuim en soms tot langdurig verzuim door burn-outachtige verschijnselen. Relaties lijden er vaak ernstig onder. De verzuimkosten die u als werkgever tegenkomt in die situaties overstijgen dergelijke bedragen met een flinke vermenigvuldigingsfactor. In een vroeg stadium de helpende hand reiken levert meer op dan het kost.